„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”