Onboard Cargo

Vaša zásielka je prepravovaná v batožinovom priestore lietadiel bez osobného sprievodu kuriéra, najbližším dostupným komerčným letom. Službu poskytujeme od dverí k dverám po celej Európe, pričom využívame výhradne letecké spoločnosti patriace do skupiny Star alliance. Onboard cargo má pri nakladaní lietadla prednosť pred expresným cargom.  Výhodou tohto produktu sú tiež krátke manipulačné časy na letiskách (1,5 h pred odletom a 1,5h po prílete).

Produkt je našimi zákazníkmi využívaný najčastejšie na prepravu náhradných dielov v automobilovom, leteckom a ťažobnom priemysle.

Produktové obmedzenia:

  • preprava nebezpečných vecí - výnimka UN3373 kategórie B
  • maximálne 32 kg na jeden nákladový kus
  • súčet dĺžky, šírky a výšky každého kusu nesmie presiahnuť 180 cm
  • váha všetkých kusov jednej zásielky nesmie presiahnuť 180 kg
  • kusy musia byť voľne ložené (nesmú byť na palete).

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”