Kontakt - Swifter s. r. o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 58473/L

Sídlo:
Stráňavy 362
013 25, Stráňavy

IČO: 47029161
DIČ: 2023704925
IČDPH: SK2023704925

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK7709000000005039050550
BIC –SWIFT CODE: GIBASKBX 

Poistenie zodpovednosti zasielateľa za škodu
Union poisťovňa, a.s.

Číslo poistnej zmluvy: 11310662

web:   http://www.swifter.sk
email: swifter@swifter.sk
Telefón: Rozvoj podnikania:+421948393884, Operatíva: +421948484517
Skype:    swiftersro

Otváracie hodiny spoločnosti: Po - Pi 7:00 - 19:00

kontakt 24/7 v prípade urgentných požiadaviek :+421948393884

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”