Poistenie

Doplnkovou službou, ktorú Vám ponúkame, je aj sprostredkovanie poistenia prepravovaných zásielok, ktoré pomáha ochrániť Váš tovar počas prepravy k Vášmu obchodnému partnerovi  a to v plnej výške, či už ide o prepravu vnútroštátnu alebo medzinárodnú. Sprostredkovanie poistenia tovaru Vám vieme ponúknuť aj v prípade, ak samotná preprava nebude realizovaná našou spoločnosťou, príp. ak bude zabezpečená prostredníctvom viacerých dopravcov alebo bude použitých viacero druhov prepráv (cestná, letecká, námorná, kombinovaná, železničná a pod.). Súčasťou tejto služby je aj komplexný poradenský servis a naša asistencia pri riešení prípadnej poistnej udalosti.

Postenie zásielky Vám odporúčame zvážiť hlavne v prípade, ak:

  • ide o prepravu tovaru s vysokou hodnotou
  • požadujete plné finančné krytie v prípade nepredvídanej udalosti počas prepravy Vášho tovaru
  • hodnota prepravovaného tovaru je vyššia ako zodpovednosť prepravcu
  • ak ste osobou povinnou obstarať poistenie v zmysle dodacích podmienok INCOTERMS.

V prípade záujmu vyplňte prosím dotazník poistenia prepravovanej zásielky a my Vám radi vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Údaje do poistenia

Údaje o tovare

Údaje o preprave


Odoslaním tohto formulára zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich vyššie uvádzaných osobných údajov pre účely spracovania a vybavenia požiadavky na zabezpečenie poistenia tovaru a prehlasujem, že si som vedomý svojich práv a povinností podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov. Uvedené osobné údaje sa nezverejňujú, nesprístupňujú a neprenášajú do tretej krajiny.

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”

script>