Zakázané predmety v osobnej leteckej doprave

V osobnej leteckej doprave sa v záujme zvýšenia bezpečnosti civilného letectva a prepravovaných pasažierov v posledných rokoch výrazne sprísnili bezpečnostné pravidlá týkajúce sa obsahu prepravovanej batožiny.

Nakoľko pri využití služby on board kuriér je zásielka prepravovaná ako palubná alebo zapísaná batožina nášho kuriéra, obmedzenia vzťahujúce sa na obsah prepravovanej batožiny sú zároveň obmedzeniami vzťahujúcimi sa na obsah zásielky prepravovanej službou on board kuriér.

Podľa aktuálne platnej legislatívy, sú v civilnom letectve z prepravy vylúčené nasledovné predmety:

1. Zoznam zakázaných predmetov palubnej batožiny

Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné bezpečnostné predpisy, cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a na palube lietadla tieto predmety:

 a) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja – predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja, vrátane:

 • všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,
 • hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,
 • súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,
 • zbraní na stlačený vzduch a CO 2 , ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové prípadne kovové diabolky či broky (pellet guns, ball bearing guns),
 • signálnych pištolí a štartovacích pištolí,
 • lukov, kuší a šípov,
 • zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,
 • prakov a katapultov;

b) omračujúce zariadenia – zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:

 • zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,
 • omračovačov zvierat a jatočných pištolí,
 • ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;

c) predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou – predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

 • predmetov určených na sekanie, ako sú napríklad sekery, sekerky a sekáčiky,
 • nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,
 • žiletiek,
 • orezávacích nožov,
 • nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm, SK L 55/16 Úradný vestník Európskej únie 5.3.2010
 • nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu,
 • nástrojov bojových umení s hrotom alebo ostrím,
 • mečov a šablí;

d) pracovné nástroje – nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, vrátane:

 • sochorov,
 • vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane prenosných vŕtačiek na batérie,
 • nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,
 • píl vrátane prenosných píl na batérie,
 • spájkovacích lámp,
 • svorkovačiek a klincovačiek;

e) tupé nástroje – predmety, ktoré môžu pri údere spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

 • bejzbalových a softbalových pálok,
 • palíc a obuškov, ako sú napríklad kyjaky, obušky s olovenou hlavicou a policajné obušky,
 • nástrojov bojových umení;

f) výbušniny a zápalné látky a zariadenia – výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

 • munície,
 • výbušných hlavíc,
 • detonátorov a rozbušiek,
 • replík alebo napodobenín výbušných zariadení,
 • mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
 • ohňostrojov a inej pyrotechniky,
 • dymotvorných nádob a zásobníkov,
 • dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

Obmenenia sa vzťahujú aj na látky tekutej, pastovej a gélovej povahy. Tie musia byť balené v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml/100 gr. Maximálny povolený počet balení na jedného cestujúceho je 10 ks, spolu max 1 liter. Pri tekutých látkach nerozhoduje aktuálny obsah balenia, ale údaj o obsahu uvedený na predajnom obale.

2. Zoznam zakázaných predmetov zapísanej batožiny

Cestujúcim sa nepovoľuje, aby vo svojej zapísanej batožine prepravovali tieto predmety:

výbušniny a zápalné látky a zariadenia – výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

 • munície,
 • výbušných hlavíc,
 • detonátorov a rozbušiek,
 • mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
 • ohňostrojov a inej pyrotechniky,
 • dymotvorných nádob a zásobníkov,
 • dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

Zároveň zdôrazňujeme, že zásielky obsahujúce nebezpečné látky je možné prepraviť len režimom leteckého carga, v súlade s podmienkami IATA DGR.

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”