Ako správne zabaliť zásielku pre On-board (Hand carry) kuriéra

On board kuriér je osoba, ktorá prepravuje Vašu zásielku ako svoju batožinu, najbližším dostupným komerčným letom. Keďže pri tomto produkte využívame komerčné linky leteckých spoločností, zásielka je prepravovaná buď ako palubná batožina alebo ako zapísaná batožina.

Vždy keď to parametre zásielky a jej obsah dovoľujú, zásielka je prepravovaná ako palubná batožina, ktorá je neustále pod dohľadom nášho kuriéra. Požiadavka na správne zabalenie zásielky preto vystáva najmä v prípade, že je zásielka prepravovaná ako zapísaná batožina v nákladnom priestore lietadla.

Pri balení zásielky je potrebné myslieť na to, že počas prepravy dochádza často k nešetrnej manipulácií so zásielkou zo strany letiskového personálu, hlavne pri nakladaní a vykladaní lietadla. Z našich osobných skúseností však vieme, že správne balenie zásielky dokáže jej obsah účinne ochrániť.

Pri výbere obalu zásielky je potrebné prihliadať na jej hmotnosť a obsah. Za vhodný vonkajší obal môžeme považovať pre zásielky do 10 kg kartónový obal z 3 vrstvovej lepenky a pre zásielky do 25 kg kartónový obal z 5 vrstvovej lepenky, ktorý vydrží bez poškodenia stohovanie min. 5-násobku vlastnej hmotnosti a pád na zem z jedného metra. Obsah zásielky musí byť vo vnútri balenia riadne zabezpečený proti pohybu vo všetkých smeroch, napr. vyplnením ľahkým výstelkovým materiálom, ktoré ho zároveň ochráni pred prípadným preliačením vonkajšieho obalu.

Zásielku odporúčame vždy zabaliť do stretch fólie, ktorá ju ochráni pred vlhkosťou v prípade nakladania a vykladania lietadla v čase nepriaznivého počasia, zabezpečí vhodný podklad na nalepenie čiarových kódov pri check in-e a zabráni ich odlepeniu počas prepravy. Pri opätovnom používaní obalov stretch fólia zároveň prekryje staré čiarové kódy, ktoré je inak potrebné vždy odlepiť, aby nedošlo k nesprávnemu zatriedeniu zásielky na letiskách, cez ktoré zásielka prechádza.

Podľa asociácie leteckých dopravcov IATA maximálna hmotnosť zapísanej batožiny môže byť 32 kg/ 1kus. Batožina (1ks) nad 32 kg sa nesmie akceptovať na prepravu ako zapísaná batožina (checked in baggage) a musí byť prepravovaná režimom leteckého carga pod leteckým nákladovým listom. Nakoľko však letiskový personál denne naloží a vyloží tisíce batožín, väčšina leteckých spoločností v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaviedla znížené hmotnostné limity zapísanej batožiny.

Vzhľadom na rôzne rozmerové a hmotnostné limity zapísanej batožiny stanovené leteckými spoločnosťami preto odporúčame našim zákazníkom zabaliť zásielku tak, aby hmotnosť zabalenej zásielky nepresiahla 23 kg na jeden prepravný kus a zároveň, aby súčet dĺžky, šírky a výšky balenia nepresiahol 158 cm. Ak vaša zásielka presahuje uvedené parametre, odporúčame ju rozdeliť na viacero kusov. Takto zabalenú zásielku akceptuje viac ako 95% leteckých spoločností, s ktorými spolupracujeme.

Veľmi nám záleží na tom, aby sme každú zásielku doručili bez akéhokoľvek poškodenia, a z praxe vieme, že jedným z najdôležitejších faktorov pre dosiahnutie tohto cieľa je správne balenie zásielky. Označenie zásielky nápismi ako „pozor krehké“ alebo „manipulujte opatrne“ správne balenie zásielky nikdy nenahradí a v drvivej väčšine prípadov ostáva leteckým personálom nepovšimnuté. Zároveň je potrebné mať na zreteli, že správne balenie zásielky je aj jednou z podmienok na vyplatenie poistného plnenia z poistenia zásielky. V prípade nesprávneho alebo nedostatočného balenia tak poisťovňa poistné plnenie z poistenia zásielky v prípade jej poškodenia nevyplatí.

Našim zákazníkom vždy radi poradíme a pomôžeme s prípravou a balením zásielky na prepravu, a urobíme všetky potrebné opatrenia na to, aby sme eliminovali riziká vyskytujúce sa pri preprave na minimum.

Odporúčania pri príprave zásielky na prepravu OBC kuriérom

  1. vhodný obal zodpovedajúci hmotnosti a obsahu
  2. vnútorné zabezpečenie obsahu proti pohybu ľahkým výstelkovým materiálom
  3. váhové obmedzenie – 32 kg na každý kus.
  4. rozmerové odporúčanie: súčet (dĺžka + šírka + výška v cm) nepresahuje 158 cm
  5. zabalenie do stretch fólie.

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”