Blog

Náš blog sme zriadili v záujme sprostredkovať Vám naše znalosti a skúsenosti z oblastí, ktoré sa týkajú našej každodennej činnosti, priniesť odpovede na otázky a dotazy našich zákazníkov, s ktorými sa pri svojej práci stretávame a umožniť výmenu informácií k odborným témam.

Preprava vyňatých vzoriek na palube komerčných letov.

Naša spoločnosť zabezpečuje aj prepravy biologického materiálu na palube komerčných letov pomocou vlastných onboard kuriérov. Vyhovujúce balenie, správne označenie a sprievodná dokumentácia  sú nevyhnutými predpokladmi k rýchlemu a bezpečnému postupu zásielky do… Prečítať vyhľadaný príspevk...

Sprievodná faktúra k tovaru pri leteckej preprave

Pri realizácií vývozného alebo dovozného obchodného prípadu zohráva sprievodná faktúra k tovaru významnú úlohu pri colnej deklarácií zásielok na vývoz a dovoz. Ich predloženie príslušným colným orgánom umožňuje výstup z colného územia predávajúceho… Prečítať vyhľadaný príspevk...

Požiadavky na drevený obalový materiál v leteckej preprave.

V roku 2002 vydala Potravinová a poľnohospodárska organizácia Spojených národov (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations)  smernicu ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) č. 15 o… Prečítať vyhľadaný príspevk...

Zakázané predmety v osobnej leteckej doprave

V osobnej leteckej doprave sa v záujme zvýšenia bezpečnosti civilného letectva a prepravovaných pasažierov v posledných rokoch výrazne sprísnili bezpečnostné pravidlá týkajúce sa obsahu prepravovanej batožiny.

Nakoľko pri využití služby on board kuriér je zásielka prepravovaná… Prečítať vyhľadaný príspevk...

Ako správne zabaliť zásielku pre On-board (Hand carry) kuriéra

On board kuriér je osoba, ktorá prepravuje Vašu zásielku ako svoju batožinu, najbližším dostupným komerčným letom. Keďže pri tomto produkte využívame komerčné linky leteckých spoločností, zásielka je prepravovaná buď ako… Prečítať vyhľadaný príspevk...

Výsledky chybovosti prepravy batožiny v leteckej doprave

Podľa výsledkov oficiálnych štatistík bolo v roku 2015 prepravených leteckou dopravou 3,5 miliardy pasažierov. Z uvedeného počtu bolo nesprávne zmanipulovaných t. j. zmeškaných, poškodených alebo stratených 23,1 milióna kusov batožiny, čo predstavuje… Prečítať vyhľadaný príspevk...

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”